Contributie

Senioren € 172,- per jaar
Recreanten € 136,- per jaar
Ondersteunende leden € 24,- per jaar
Jeugdleden t/m 17 jaar € 112,- per jaar
 
Download hier het volledige "Contributiereglement" dat is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 16 oktober 2016.
Bij Revoc/VCB is incasso voor de betaling van onder andere contributie- en competitiegelden verplicht. Inning van deze gelden, geschiedt in principe 3x per jaar door middel van automatische incasso vooraf. Bij nieuwe leden wordt de contributie over het lopende halfjaar zo spoedig mogelijk na aanmelding door middel van automatische incasso geïnd.