Commissies

Revoc/VCB telt ruim 300 leden en dit aantal is nog steeds groeiende. Om de organisatie goed te laten verlopen, bestaat onze vereniging uit diverse commissies. Deze commissies worden zelfstandig geleid door vrijwilligers, leden die extra actief zijn binnen onze vereniging. De commissieleden verdelen in goed overleg de onderlinge taken. Hierdoor is de taak voor ieder commissielid minder belastend en de tijd die men hieraan besteedt relatief gering.
Heb je, als lid of ouder of grootouder van een jeugdlid, ook interesse om een taak of een taakje binnen een bepaalde commissie uit te voeren, neem dan contact op met de betreffende commissie of mail naar [email protected]