Aanmelding Lid

Voornaam*:
Achternaam*:
Straat en huisnummer*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Geboortedatum*:
Email*:
Email ouders (alleen bij minderjarig kind):
Telefoon*:
Mobiel:
Geslacht*:
Man
Vrouw

Trainingsgroep:
IBAN*:
Rekeninghouder*:
Eventuele opmerking:
ik ga akoord met de voorwaarden van de vereniging en verklaar dat ik gemachtigd ben om deze aanmelding uit te voeren. Tevens ga ik akoord met het privacybeleid, dat er foto’s van mij gemaakt en gepubliceerd kunnen worden op de diverse media van Revoc/VCB, en met de bankmachtiging m.b.t. contributiegelden en competitiegelden.