Contributie m.i.v. 01-07-2023

Gewijzigde bedragen per 01-07-2023 zoals besloten in de Algemene Ledenvergadering d.d. 28-11-2022.

Senioren: per half jaar € 104,00, per jaar € 208,00
Jeugdleden t/m 17 jaar: per half jaar € 65,00,  per jaar € 130,00
Recreanten per half jaar € 86,00, per jaar € 172,00
Ondersteunende leden:  per half jaar € 12,00, per jaar € 24,00

Bij Revoc/VCB is incasso voor de betaling van onder andere contributie- en competitiegelden verplicht. Inning van deze gelden, geschiedt in principe 3x per jaar door middel van automatische incasso vooraf. Bij nieuwe leden wordt de contributie over het lopende halfjaar zo spoedig mogelijk na aanmelding door middel van automatische incasso geïnd.