Competitiegelden

Voor de deelname aan een van de Nevobo competities is de vereniging teamgeld verschuldigd aan (o.a.) de Nevobo.
Tevens wordt voor de wedstrijden in deze competities door de vereniging extra zaaluren ingehuurd.
Aan de deelnemers van de competities wordt ter dekking van deze kosten, vooraf (in augustus), een bedrag aan competitiegeld in rekening gebracht. Deze bedragen kunnen per seizoen verschillen en worden vastgesteld door het bestuur van de vereniging.
Door een verhoging door de Nevobo zijn de bedragen voor het seizoen 2024-2025 ook aangepast.
Dit zijn de nieuwe, door het bestuur vastgestelde bedragen
Senioren: € 58,50
Jeugd A-B-C: € 37,50
Jeugd CMV: € 20,50
Recreanten: € 10,50

Bij Revoc/VCB is incasso voor de betaling van onder andere contributie- en competitiegelden verplicht. Inning van deze gelden geschied 3x per jaar (januari, juli en augustus door middel van automatische incasso vooraf. Bij nieuwe leden wordt de contributie over het lopende halfjaar zo spoedig mogelijk na aanmelding door middel van automatische incasso geïnd.