Contributiereglement 2023

Contributiebedragen per jaar m.i.v. 01-07-2023
 
Senioren                                 €          208,00
Recreanten                            €           172,00
Jeugdleden                            €           130,00
Ondersteunende leden          €           24,00
 
 
Aanvullende bepalingen
Een 3e en volgende gezinslid, jonger dan 18 jaar, krijgt een reductie van 50% op de contributie.
 
In geval van zwangerschap kan het dameslid voor maximaal een halfjaar de contributie reduceren tot € 1,00 per maand. Hiervoor dient een verzoek te worden ingediend bij de ledenadministratie ([email protected])
 
Door de Algemene Ledenvergadering van Revoc/VCB benoemde ereleden zijn geen contributie verschuldigd. 
 
Bestuursleden krijgen een reductie van 50% op de contributie. Wanneer men verder geen enkel gebruikmaakt van de faciliteiten die Revoc/VCB biedt, is de reductie 100%.
 
Bij Revoc/VCB is incasso voor de betaling van onder andere contributie- en competitiegelden verplicht. Inning van deze gelden, geschiedt in principe 3x per jaar door middel van automatische incasso vooraf. Bij nieuwe leden wordt de contributie over het lopende halfjaar zo spoedig mogelijk na aanmelding door middel van automatische incasso geïnd. Bij aanmelding zal daartoe een machtiging worden ondertekend.
 
 
Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 november 2022.